Aktiviteter

 Aktiviteter i Røde Kors Silkeborg

Besøgstjenesten

Vi har mange besøgsvenner i Silkeborg – men vi kan altid bruge for nye frivillige. De besøger og hjælper ældre og ensomme på plejehjem og i private hjem i Silkeborg-området.

Læs mere

Blicher Banden

Det er en klubaften hvor personer - især unge - med sociale problemstillinger, kan hygge sammen med hinanden.

Læs mere

Familienetværket

Som frivillig i Røde Kors’ familiearbejde kan du gøre en stor forskel for børnefamilier i dit lokalsamfund, som er i en udsat situation.

Læs mere

Familievenner

Som frivillig familieven er du med til at støtte en børnefamilie ud fra familiens ønsker og behov.

Læs mere

Mentor - Job/Uddannelse

Som frivillig mentor indgår du i et mentorkorps af frivillige, der ønsker at hjælpe sårbare forældre eller give en ung adgang til uddannelse eller job.

Læs mere

Førstehjælp

Vi arrangerer førstehjælpskurser - se datoer og tilmeld dig under www.klartilkort.dk . Når du på det viste kort klikker på Region Midtjylland, ser du en liste over vore kommende kurser.

Læs mere

Fængselsbesøgstjeneste

Er du rummelig og god til at lytte? Har du en god portion livserfaring i bagagen? Og har du overskud i hverdagen, som du gerne deler med et men­neske i en svær situation?

Læs mere

Integration

Måske har din familie lyst til at være kontaktfamilie til en flygtningefamilie ? Du kan hjælpe med nogle af de udfordringer, man støder på som ny i Danmark: Sprog, breve, internet, praktiske gøremål.

Læs mere

Sygehustjeneste

De frivillige patientstøtter ledsager ambulante patienter til deres behandlingssted på hospitalet. Som frivillig patientstøtte kan man selv vælge, hvornår man vil gå vagt.

Læs mere

Vågetjenesten

Mange mennesker i Danmark lever – og dør – ensomt. I Røde Kors mener vi, at ingen skal dø alene – medmindre de selv ønsker det. Vågetjenestens frivillige skaber ro og nærvær for ensomme døende og deres pårørende i livets sidste timer.

Læs mere

Røde Kors Butikken

Røde Kors Genbrugsbutik i Silkeborg finder du på Nygade 8. Butikkens telefon: 8682 7913 - Vi har altid brug for en ekstra hjælpende hånd.

Læs mere

Qnet

Vi har opbygget aktiviteten Qnet i samarbejde med krisecentre i Silkeborg Kommune. I Qnet har du mulighed for at møde andre kvinder, som står i samme situation som dig.

Læs mere

Samaritter

Skal du arrangere et fodboldstævne, en festival, en koncert eller andre events, hvor mange mennesker er samlet, kan du bestille samaritter, der sørger for at yde førstehjælp, hvis uheldet er ude.

Læs mere

Samværdighed

Psykisk sårbarhed og en diagnose kan ofte stå i vejen for samvær. Vores frivillige møder mennesker i øjenhøjde.

Læs mere

Redningsposter

Hvem sørger for at redningsposter ved sø og å er i orden. Det gør Røde Kors, Silkeborg. Vi fører tilsyn med og vedligeholder redningsposter ved søerne og Gudenåen.

Læs mere

Kommunikation

Vil du prøve at arbejde som SoMe-redaktør for Facebook og Instagram? Kan du lide at skrive? Eller fotografere eller lave videoer?

Ingen af os er gode til det hele, så vi hjælpes ad med at fortælle nogle af de gode historier fra aktiviteterne i Røde Kors Silkeborg - og dem er der mange af!

Læs mere

Sommerlejre

Vi tilbyder hjælp til økonomisk udsatte grupper i Silkeborg ved at tilbyde korte sommerferieophold for børn og unge.

Læs mere

Landsindsamlingen

Meld dig som indsamler i Silkeborg.  Hver år,  den første søndag i oktober, samler vi penge ind til Røde Kors hjælpe arbejde både i Danmark og i resten af verden hvor vi er tilstede.

Læs mere

Julehjælpen

Hver år i december måned deler vi julehjælp ud. Der er mulighed for at søge om julehjælp og vi gøre opmærksom på dette i start december. Der il komme info omkring dette her på siden

Læs mere