Førstehjælp

Har du brug for et førstehjælpskursus ?

Vi arrangerer førstehjælpskurser – se datoer og tilmeld dig under www.klartilkort.dk.
Når du på det viste kort klikker på Region Midtjylland, ser du en liste over vore kommende kurser.

For øvrige informationer kontakt: Vagn Høst
mail: silkeborg.al.forstehjaelp@rodekors.dk
Telefon: 2946 1029