Familievenner

Frivillig familieven

Som frivillig familieven støtter du en enkelt familie. Sammen finder I ud af, hvordan du bedst kan støtte familien. Du kan f.eks. hjælpe børnene med lektier, tage med til møder med skolen eller kommunen og vejlede om praktiske ting som f.eks. økonomi og forældreintra. Som frivillig familieven kan du også være den, som en forældre kan vende tanker om alt fra børneopdragelse til fremtidige job-eller uddannelsesønsker med. Typisk mødes du med familien, hvor de bor, et par timer hver 14. dag.

Rammerne:

• Du skal kunne afsætte 4-8 timer om måneden
• I mødes min. et par timer hver 14. dag i ca. 1 år
• I aftaler selv dage, tidspunkter og mødested
• Sammen udfylder I en aftale, som forløbet tager udgangspunkt i
• Som frivillig familieven får du tilbudt kurser, sparring og supervision

Hvis du har lyst til at få mere information:

Aktivitetslederen kan kontaktes på:

Familievenner: Henrik Kærsvang
Mail henkar@rodekors.dk
Telefon:  2462 2337