Redningsposter

 

Hvem sørger for at redningsposter ved sø og å er i orden ?

Det gør Røde Kors, Silkeborg.

Vi fører tilsyn med og vedligeholder redningsposter ved søerne og Gudenåen.

Hvis du konstaterer hærværk eller mangler ved en redningspost kan du kontakte:
Niels Jørgen Ramsdal
Mail: nielsjorgen@dukamail.dk
Telefon: 2482 6053