Samaritter

Samaritter

Skal du arrangere et fodboldstævne, en festival, en koncert eller andre events, hvor mange mennesker er samlet, kan du bestille samaritter, der sørger for at yde førstehjælp, hvis uheldet er ude.Ved afholdelse af arrangementer, hvor mange mennesker er samlet et sted, vil der statistisk set være større risiko for, at nogen bliver syge eller kommer til skade. Med Røde Kors samaritterne sikrer du, at alle deltagere til dit arrangement er i de bedste hænder og har adgang til hurtig og effektiv førstehjælp.Hvad kan samaritter gøre for dig?

Samaritterne sikrer, at alle deltagere til dit arrangement har adgang til hurtig og effektiv førstehjælp – lige fra behandling af vabler til brug af hjertestarter ved hjertestop. Røde Kors samaritter er ”professionelle” frivillige, der er uddannede i at yde den bedste førstehjælp. Udover den træning de opnår ved arrangementerne, har de som minimum 51 timers kursus bag sig.Hvordan gør jeg?

Ring eller skriv til aktivitetsleder for samaritterne i Skanderborg og Silkeborg kommune, Helle Kjøge – Mail:           al-skanderborg@rodekors.dk med angivelse af hvor dit arrangement finder sted. Derefter kontaktes du af den lokale vagtkoordinator, som vurderer arrangementet (størrelse, risici, faciliteter) og giver et tilbud. Herefter underskriver I en vagtaftale og samaritterne vil være til stede til dit arrangement.Hvad koster det?

Røde Kors samaritter opererer efter vejledende priser men også lokale forskelle. Det er derfor ikke muligt at give en fast pris, da det kommer an på arrangementets størrelse og antal mennesker samlet.

En stor festival koster mere end et miniput fodboldstævne. Lokale forskelle gør også at priser på transport, materialeforbrug og forplejning kan variere.Hvad går pengene til?

Et eventuelt overskud fra samaritervagter går til den lokale Røde Kors afdelings arbejde med socialt sårbare mennesker.