Vågetjenesten

Vågetjeneste – ingen skal dø alene.

Mange mennesker i Danmark lever – og dør – ensomt. I Røde Kors mener vi, at ingen skal dø alene – medmindre de selv ønsker det. Vågetjenestens frivillige skaber ro og nærvær for ensomme døende og deres pårørende, i livets sidste timer.

Kontaktnummer til vågetjenesten: 2924 9615

Aktiviteten er etableret i Silkeborg-afdelingen i 2013.Hvis du er interesseret i at høre mere kan du kontakte:
Poul Brøgger
Mail: poulbroegger@hotmail.com
Telefon: 2547 0290

Du kan se Røde Kors “Rammer og regler for Vågetjeneste her:
Rammer og regler

Røde Kors “Retningslinjer for Vågetjeneste” ser du her:
Retningslinjer

Vågetjenesten ofte stillede spørgsmål

Et lille nyt menneske bliver modtaget med fest og glæde. Rundt om os er vores forældre, en jordemoder og sygeplejersker, og familier og venner strømmer til for at byde os velkommen til livet. Når vi efter et lang liv dør, er det desværre for mange mennesker lige modsat.

De ligger og dør alene. (Jenny, frivillig i vågetjenesten på Bornholm)

Hvor mange mennesker dør alene hvert år i Danmark?

Knapt 5000 mennesker dør hvert år i Danmark uden familie eller venner omkring sig.

Det svarer til hver tiende af os. Og i hvert tredje af disse tilfælde, går der mere end to døgn, før den døde bliver fundet. (Rigspolitiet 2008). Dertil kommer de ensomme døende på plejecentre og hospitaler (antal ukendt).

Hvad mener Dansk Røde Kors om, at mennesker i Danmark dør alene?

Røde Kors mener at alle mennesker som har et ønske om medmenneskelig kontakt, også skal have mulighed for få det. Det gælder i alle livets faser og derfor mener Røde Kors, at ingen skal dø alene. Det angår os alle i samfundet at sikre, at ingen dør alene. Det er dit og mit ansvar, for det er uværdigt at leve i et samfund, hvor mennesker lever og dør alene.

Hvad gør man i Dansk Røde Kors for de ensomme døende?I vågetjenesten giver frivillige medmenneskeligt nærvær til den døende i den sidste periode, før døden indtræffer. De frivillige i vågetjenesten er til stede som pårørende, – ikke som erstatning for professionelt personale. Frivillige i vågetjenesten er nærværende og omsorgsfulde, og kan være med til at berolige, samtale og lytte – altid med udgangspunkt i den døendes ønsker.Frivillige i vågetjenesten er desuden med til at nedbryde tabuet om døden.Er der nogen særlige krav til de frivillige?Ja, alle Røde Kors’ frivillige skal have erfaring med omsorg for døende, og tilbydes et kursus i psykisk førstehjælp målrettet vågetjenestens frivillige. De frivillige skal være modne, psy­kisk robuste og følge retningslinjerne for vågetjenesten. Hvornår startede vågetjenesten i Røde Kors?Vågetjenesten startede i 2005 dels ved at man i besøgstjenesten var begyndt at våge ved døende (i bl.a. Videbæk afdeling), og dels ved at de Bornholmske vågekoner m/k søgte Dansk Røde Kors som organisatorisk bagland.

Hvor mange steder findes vågetjenesten i dag – og hvor mange frivillige er der?

Ultimo 2012 er der omkring 70 Røde Kors afdelinger med vågetjenester fordelt over hele landet. Der er yderligere flere afdelinger, som står klar til at starte op i 2013. Der er mere end 600 frivillige i vågetjenesten.

Er det svært at tiltrække frivillige til vågetjenesten?

Der er stor interesse for vågetjenesten blandt befolkningen. Alle Røde Kors afdelinger har via annoncering og pressemeddelelser tiltrukket nye frivillige – og også nye frivillige ledere – til vågetjenesten.